INTERPRETACJA KLINICZNA WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH.

Normy – wartości uznane za prawidłowe. Określają zwykle wyniki mieszczące się w granicach dwóch odchyleń standardowych.

Interpretacja powinna uwzględniać:
· czułość:
% dodatnich wyników wśród pacjentów z daną chorobą,
· swoistość:
% wyników ujemnych u osób, które na daną chorobę nie chorują.

KREW: morfologia i inne badania:
· Wskaźnik hematokrytowy Ht:
ulega zmianom w związku z przemieszczeniem wody w organizmie,
a) ­ Ht:
- utrata wody: biegunki, wymioty, nadmierna diureza,
- niedokrwistość pierwotna/wtórna,
- fizjologicznie,
b) Ż Ht:
- wszystkie postaci niedokrwistości.
· Hematokryt:
Ż Hb – wszystkie postaci niedokrwistości: niedoborowe, pokrwotoczne, hemolityczne, tzw. fizjologiczne.

· Retikulocyty:
­ przy:
- stany zapalne,
- przewlekła niedokrwistość pokrwotoczna,
- niedokrwistości hemolityczne,
- po stosowaniu leków krwiotwórczych.
· Leukocyty:
­ leukocytozy – infekcje:
- z przewagą limf. – infekcje wirusowe,
- z przewagą granulocytów – inf. bakteryjne,
- „rzekomy” wzrost leukocytozy w stanach odwodnienia,
- I skrzyżowanie 2 tydzień życia,
- II skrzyżowanie 6-7 r.ż.
· Czas krwawienia:
przedłużenie:
- skazy krwotoczne,
- afibrynogenemia,
- choroba von Willebranda,
- małopłytkowość,
- choroby wątroby.
· Czas krzepnięcia:
przedłużenie:
- skazy osoczowe: hemofilia, DIC, choroba von Willebranda,
- niedobór wit. K u noworodków,
- choroby wątroby.

GOSPODARKA WĘGLOWODANOWA:
· norma glikemii 60-90 mg%,
· hiperglikemia:
występuje wskutek zmniejszonego zużycia glukozy krążącej we krwi bądź zwiększonego jej uwalniania z tkanek na drodze glikogenolizy lub glukoneogenezy, np.:
- cukrzyca,
- nadczynność tarczycy,
- nadczynność przysadki,
· hipoglikemia:
- występuje wskutek zwiększonego zużycia glukozy przez tkanki,
- ucieczka glukozy z moczem,
- upośledzone wchłanianie z przewodu pokarmowego,
- blokada glukozy w postaci „rezerwy” glikogenu (niedożywienie, insulinoma, przedawkowanie insuliny),
· krzywa cukrowa:
- podajemy p.o. 0.5 g/kg mc,
- obserwujemy wzrost glikemii o ok. 50 mg%, u dzieci 20-40 mg%,
- powrót do poziomu podstawowego w ciągu 1.5-2 godzin,
a) cukrzyca: znaczny wzrost glikemii, powrót wolniejszy, po 3 godzinach,
b) nadczynność tarczycy: znaczny wzrost glikemii utrzymujący się krócej,
c) płaska krzywa: upośledzenie wchłaniania w przewodzie pokarmowym, np. ostra biegunka, ZZW, niedożywienie białkowo-kaloryczne, niedoczynność tarczycy,
· test z d-ksylozą:
- podajemy 0.5 g/kg mc, ale nie więcej niż 5 g/dawkę,
- po 30 i 60 min. oznaczamy poziom we krwi – prawidłowo jest wzrost o 15 mg% u noworodków i o 25-40 mg% u dzieci starszych,
· test z laktozą / sacharozą:
- podajemy 1.75 g/kg mc, ale nie więcej niż 25 g,
- mierzymy poziom glukozy, prawidłowy wzrost o 20 mg% po 30 min.,
- płaska krzywa: nietolerancja, zaburzenia trawienia dwucukrów,
· cukromocz:
występuje przy przekroczeniu progu nerkowego glikemii > 140 mg%.


Comments

You must be logged in to post a comment.